Begeleiding binnen onze schoolsetting

Individuele begeleiding nodig?

Soms is het fijn als je op school even wat meer begeleiding krijgt wanneer je (nog) niet lekker in je vel zit. Het kan zijn dat je juist door deze begeleiding beter voor jezelf leert zorgen, je je beter begrepen voelt en je beter kunt functioneren. Vanuit je goed voelen kun je zelf daardoor ook weer meer open staan voor educatie; leren wat jij wilt.

Begeleiding voor het welzijn van het kind/ de jongere is gericht op kunnen functioneren in een sociale- en sociocratische schoolomgeving en op het leren van je eigen mogelijkheden en (tijdelijke) uitdagingen. Vanuit je veilig en begrepen voelen middels een eigen begeleider, kun je tot ontplooiing komen en deelnemen aan een sociale omgeving.

Voor een beperkt aantal leerlingen is het mogelijk om met individuele begeleiding deel te nemen aan onze school. Via onze intakeprocedure wordt duidelijk of een kind wel zou kunnen functioneren binnen democratisch onderwijs of dat dit toch misschien teveel gevraagd is. Tijdens een proefperiode kan dit duidelijk worden. In goed overleg met alle betrokkenen kunnen we als school kijken naar een passende oplossing binnen de school. Wanneer dit niet haalbaar is voor onze school, dan is De Vuurvlinder geen geschikte school voor dit kind.

Bekostiging 

Bekostiging gaat via een PGB of ZIN (zorg in natura) en is via uw gemeente aan te vragen. Een indicatie binnen onze schoolsetting is een maatwerkvoorziening die goedkeuring nodig heeft van uw gemeente en van de leerplichtambtenaar. Het kan zijn dat het beter voor een kind is dat het tijdelijk wordt ontheven van de leerplicht. Ook kan het zijn dat er nog betrokkenheid is van de vorige school. De Vuurvlinder staat altijd open voor samenwerking in het belang van het kind.

Interesse?

Voor meer informatie over begeleiding kunt u contact met ons opnemen.