Doorlopende leerlijn

Een doorlopende leerlijn voor leerling van 4 t/m ca. 18 jaar

De Vuurvlinder biedt basisonderwijs en voortgezet onderwijs in een doorlopende leerlijn voor leerlingen van 4 t/m ca. 18 jaar met een uitloop tot 20 jaar. Soms ben je wat eerder aan een bepaalde lesstof toe, soms wat later. We kunnen je wat langer begeleiden wanneer je dit nodig hebt. We kunnen je helpen oriënteren naar vervolgonderwijs, een stageplek of een werkplek.

Primair Onderwijs (PO)

In het Primair Onderwijs (of basisonderwijs) (4 t/m ca. 12 jaar) staan o.a. centraal:

 • Rekening houden met elkaar
 • Spelenderwijs leren
 • Projectonderwijs (meerdere vakgebieden en leerdoelen in één)
 • Coöperatief leren (samenwerken)
 • Zelfstandigheid aanleren
 • Werken in je eigen tempo en op je eigen manier
 • Extra begeleiding op maat, indien nodig
 • Stapje-voor-stapje naar het maken van een eigen leerplan met hulp van mentor
 • Spelenderwijs ben je bezig met de kerndoelen zoals het Ministerie van Onderwijs deze heeft opgesteld.

Voortgezet Onderwijs (VO)

In het Voortgezet Onderwijs (ca. 12 t/m 18 jaar) komt daar nog bij:

 • Steeds bewuster een eigen leerplan maken met hulp van je mentor
 • Mogelijkheid tot werken richting een diploma VMBO, HAVO of VWO v en/of een aparte cursus volgen
 • Stage: snuffelstages, maatschappelijke stages en vakgerichte stages
 • Leren zonder examendoel is mogelijk, gericht op een bepaald vakgebied (er is dan wel een verplicht aanbod van bepaalde vakken )
 • Het maken van je portfolio
 • Het maken van je eigen planning, je eigen ritme en je eigen manieren van studeren kiezen
 • Begeleiding op maat, indien gewenst

Begeleiding door de mentor

Op De Vuurvlinder kan examen worden gedaan op alle niveaus. Er wordt gewerkt met staatsexamens. Iedere leerling kiest zijn/ haar eigen pad. Iedere leerling heeft een eigen mentor welke hem/ haar helpt met het maken van keuzes en de vastlegging van studieresultaten, maar ook indien gewenst met het begeleiden naar een examen toe.

De mentor houdt goed in de gaten of leerlingen kennis nemen van de kerndoelen zoals omschreven door het Ministerie van Onderwijs.

De mentor houdt ontwikkelingen bij in het leerlingvolgsysteem (LVS) van De Vuurvlinder. Voor kinderen/ jongeren die iets meer aandacht behoeven is er nauw contact met ons welzijnsteam.