Natuurlijk leren & intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie, ook wel natuurlijk leren of intuïtief leren genoemd

Het centrum staat open voor alle leerlingen vanaf 4 jaar waarbij ze leren vanuit hun intrinsieke motivatie, ook wel natuurlijk leren of intuïtief leren genoemd. Je leert je eigen leerweg, je passie te ontdekken, spelenderwijs. Door natuurlijk leren en ontdekken maak je je eigen gereedschap dat je je verdere leven kunt gebruiken.

Met intrinsieke motivatie wordt bedoeld dat de motivatie ontstaat vanuit een behoefte tot zelfontplooiing. Zo wordt een mens immers ook geboren. Een baby weet zelf heel goed welke ontwikkelings-stappen het moet maken en wanneer. Daarvoor hoef je als ouders niets te doen. De ontwikkeling gaat in feite vanzelf. Door op een gegeven moment het kind steeds te zeggen wat het moet doen, raakt het zijn/ haar intrinsieke motivatie steeds meer kwijt, kan het angstig en onzeker worden. Op De Vuurvlinder willen we deze “eigen motor” weer helpen terugvinden. Hierdoor wordt een kind weer meer autonoom en wordt leren doelmatiger en efficiënt.

Een veilige, krachtige en rijke leeromgeving

Om optimaal te kunnen ontplooien is een veilige, krachtige en rijke leeromgeving nodig.

Veilig

Met veilig bedoelen we dat leerlingen zowel fysiek als emotioneel veiligheid ervaren en zich geborgen en gewaardeerd voelen.

Krachtig

Met krachtig bedoelen we dat er geleerd wordt met veel sociale interactie, gebruik makend van de kennis en inspiratie vanuit de maatschappij en waar docenten/begeleiders het leren mogelijk maken zonder druk uit te oefenen tot leerprestaties. Docenten/begeleiders zijn zelf ook inspiratiebron en helpen leerlingen middels vraagstellingen, zelf te ontdekken.

Rijk

Met rijk bedoelen we dat er vele inspirerende plekken en projecten het gehele jaar door zijn waar leerlingen bij aan kunnen sluiten en geïnspireerd door kunnen raken. Er hangt een ondernemende en dynamische sfeer waar leerlingen zich door kunnen ontwikkelen. Leerlingen hebben ook de ruimte zelf projecten te bedenken.

Natuurlijk leren

Natuurlijk leren betekent ook dat leerlingen zelf (zoveel mogelijk) verantwoordelijk zijn voor hun eigen leertraject.