Protocollen en keurmerk

  •  De Vuurvlinder hanteert het protocol van de meldcode voor kindermishandeling.

  • Op De Vuurvlinder werkt ook een orthopedagoog. De orthopedagoog heeft naast dat hij kan observeren, indien nodig, ook de functie van vertrouwenspersoon voor de leerlingen. De leerlingen worden hier op gewezen wanneer ze starten op De Vuurvlinder.

  • Eén keer per jaar is er een enquête ten behoeve van de emotionele en fysieke veiligheid van de leerlingen. De leerlingen kunnen deze enquête anoniem invullen op school. De uitslagen van deze enquête wordt besproken met het team, de kinderen zelf in de groep (anoniem dus) en met de ouderkring.

  • De Vuurvlinder, als zelfstandige organisatie, werkt nauw samen met Stichting PiTi qua faciliteiten op de locatie aan het Noorderdiep 99 te Nieuw Buinen, en qua backoffice. Deze zorg-stichting voldoet aan het keurmerk van Paletzorg (HKZ en meer). In dit keurmerk zijn diverse veiligheids-en kwaliteitseisen gewaarborgd waar De Vuurvlinder, vanwege de samenwerking, op meevaart.

© 2020

Webdesign bij Annemiek Vos | Vossystems