Protocollen en keurmerk

Goed geregeld!

  • Centrum De Vuurvlinder hanteert het protocol van de meldcode voor kindermishandeling.
  • In het Centrum is een vertrouwenspersoon aanwezig. De vertrouwenspersoon heeft naast dat hij kan observeren, indien nodig, ook de functie van vertrouwenspersoon voor de leerlingen en andere deelnemers. Ze worden hier op gewezen wanneer bij de aanvang.
  • Eén keer per jaar is er een enquête ten behoeve van de emotionele en fysieke veiligheid van leerlingen op onze school. De leerlingen kunnen deze enquête anoniem invullen op school. De uitslagen van deze enquête wordt besproken met het team, de kinderen zelf in de groep (anoniem dus) en met de ouderkring.
  • Centrum De Vuurvlinder is een breed centrum op het gebied van educatie en ontwikkeling (waarbij soms begeleiding nodig is). Het centrum heeft daarom te maken met diverse wet en regelgeving; vanuit het Ministerie van Onderwijs en ook vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, via diverse gemeentes.

Er zijn diverse veiligheids- en kwaliteitseisen gewaarborgd.

Goedgekeurd

Onze democratische school is goedgekeurd voor zowel primair- als voortgezet onderwijs (B3 status).