Kosten en mogelijkheden

Kosten voor democratische school De Vuurvlinder

Dit schooljaar hanteren wij een tijdelijke prijs van € 275,- per maand (per jaar € 3.300,-) voor elk ingeschreven kind.
Een extra donatie is altijd welkom.

Leerlingen kunnen via staatsexamens een diploma halen, de kosten hiervan komen voor rekening van hun ouders. Meer informatie hierover is te vinden op de website van DUO.

Studieboeken en digitale methodes

Voor alle vakken zijn op school studieboeken aanwezig (of deze kunnen zo nodig nog worden aangeschaft). Deze kunnen alleen op school worden gebruikt. Leerlingen dienen zelf boeken aan te schaffen als zij deze ook thuis willen gebruiken. Er wordt op De Vuurvlinder ook gebruik gemaakt van digitale methodes. Het is wenselijk dat wanneer een leerling hier mee bezig gaat (met name VO leerlingen) hij/ zij beschikt over een eigen laptop of Ipad. Leerlingen nemen zelf een etui met de benodigde schrijf-en studiematerialen mee alsook een agenda.

Leerlingen met begeleidingsbehoefte

Er zijn enkele plekjes op De Vuurvlinder beschikbaar voor leerlingen met meer begeleidingsbehoefte. Daarvoor kan soms ook een zorgindicatie worden aangevraagd. Voor meer hierover kunt u contact met ons opnemen.

Crowdfunding

Sommige materialen die we willen aanschaffen, of onkosten die wij hebben, proberen we te bekostigen middels crowdfunding, een alternatieve wijze om een project te financieren.

Om deze financiële middelen te verwerven wordt een project aangeboden op een platform op internet waarbij het benodigde bedrag wordt vermeld. Op deze manier kan iedereen via deze website bijdragen in het project.

Het idee achter crowdfunding is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledigfinancieren. Deze ‘kleine investeerders’ noemt men ‘the crowd’ het Engelse woord voor de mensenmassa. Ouders kunnen zelf ook middels hun eigen netwerken voor hun kind dit middels proberen aan te wenden om de bekostiging bij elkaar te verkrijgen.

Sponsoring

Om deze mini-maatschappij bruisend te houden is natuurlijk geld nodig. Dit komt deels uit de ouderbijdrage en deels uit giften en steun van derden. Ook worden fondsen aangeschreven en blijft het bestuur actief de ontwikkelingen volgen om onze school ook vanuit de overheid bekostigd te krijgen.

Op dit moment is er vanuit de democratische scholen in Nederland een gezamenlijk streven gaande om deze bijzondere vorm van onderwijs gesubsidieerd te gaan krijgen. Op onze Facebookpagina houden we iedereen hierover op de hoogte.

De Vuurvlinder heeft altijd behoefte aan sponsoring, donaties en giften, zeker omdat we nu een (nog) niet bekostigde school zijn vanwege de eigen visie en missie. Wilt u participeren en ons steunen? Heel graag! Als tegenprestatie kunnen wij uw eventuele bedrijf noemen op onze website en Facebookpagina.

Oriëntatie- en werkbezoek op democratische school De Vuurvlinder

Naast de kennismakingsperiode voor kinderen en jongeren, is er de mogelijkheid voor volwassen geïnteresseerden om te ervaren hoe De Vuurvlinder werkt. Zij kunnen voor een oriëntatie-of werkbezoek een dag(deel) meebeleven. De kosten hiervoor zijn €45,-per persoon per dagdeel.

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.