Toelatingsprocedure

De eerste kennismaking

Leerlingen op de Vuurvlinder bepalen hun eigen leerproces en ontwikkeling. Dat kan een hele omschakeling zijn voor bepaalde leerlingen die al naar ander onderwijs geweest zijn. We helpen leerlingen stap voor stap hier aan te wennen.

Naar school gaan op De Vuurvlinder is niet te vergelijken met naar school gaan op een reguliere school. Er is in positieve zin sprake van een grote uitdaging voor zowel de leerling alsook de ouders. Als ouders kies je voor een brede ontwikkeling van je kind en als kind/jongere wordt van je gevraagd dat je keuze voor De Vuurvlinder een bewuste keuze is. Je laat de gebaande wegen van het reguliere onderwijs achter je. Een voorwaarde voor een succesvolle tijd op De Vuurvlinder is dat de ouders achter het concept staan en daarvoor ook bereid zijn hun houding, overtuigingen en verwachtingen ten aanzien van leren zo nodig bij te stellen.

De eerste kennismaking met De Vuurvlinder is in veel gevallen een bezoek aan een open dag of een aangevraagd gesprek met rondleiding.

Interesse, dan gaan we aan de slag

Als er interesse is voor De Vuurvlinder volgt na de eerste kennismaking altijd een oriëntatiegesprek met de betreffende leerling, zijn/haar ouder(s) en het welzijnsteam. Als eerste is het belangrijk dat de leerling zelf in het oriëntatiegesprek duidelijk aan heeft gegeven dat hij/zij hier op school wil zijn. We gaan uit van intrinsieke motivatie. Middels een intake zullen de achtergrond van de nieuwe leerling en wensen worden besproken.

De kennismakingsperiode

Daarna volgt de kennismakingsperiode van vier weken. De nieuwe leerling blijft gedurende deze vier weken ingeschreven staan op de huidige school. Pas aan het einde van de kennismakingsperiode wordt er een keuze gemaakt.

In de laatste week van de kennismakingsperiode wordt er door het welzijnsteam alsook het begeleidersteam een besluit gemaakt of een nieuwe leerling op zijn/ haar plek zou zijn op De Vuurvlinder. Hierbij worden de ervaringen en wensen van de nieuwe leerling meegenomen alsook die van mede-leerlingen t.o.v. de nieuwe leerling.

Besluit en contract

Als er twijfel is over wel of niet aannemen, kan een nieuwe leerling nog extra zijn/ haar best doen om een onderbouwing te maken, uit te beelden of te vertellen waarom De Vuurvlinder toch de juiste school voor hem/ haar is.

Na het besluit of een nieuwe leerling wordt aangenomen, zal er een contract getekend worden en zal De Vuurvlinder de nieuwe leerling inschrijven en dit melden aan de vorige school of aan de leerplichtambtenaar. Het is wenselijk dat er een goede overdracht vanuit een vorige schoolsituatie plaats vindt.