Gemotiveerd door op eigen tempo leren bij De Vuurvlinder

17 oktober 2023

Dorine Beijert van de democratische school De Vuurvlinder in Nieuw-Buinen. | Foto: Jelmer Wijnstra/RTV1

door: Jelmer Wijnstra op: 14 okt 2023

NIEUW-BUINEN – Iedereen weet eigenlijk wel wat er wordt geleerd op de basisscholen. Rekenen en taal staan elke dag op het programma en elke leerling volgt hetzelfde tempo. Bij de democratische school De Vuurvlinder in Nieuw-Buinen werken de leerlingen dat programma af op hun eigen tempo. De school gaf afgelopen week een inkijkje.  

‘Wij geven democratisch onderwijs. Dat houdt in dat leerlingen de regie hebben over hun eigen leerplan,’ zo legt Dorine Beijert van De Vuurvlinder uit. Het is de kern van de onderwijsfilosofie. ‘In een wereld waarin standaardisatie vaak de boventoon voert, biedt onze school een tegenwicht door elk kind de vrijheid te geven om zijn of haar eigen pad te volgen.’ 

Sociocratie belangrijk aspect 

De school maakt gebruik van de principes van sociocratie, waarbij zowel leerlingen als teamleden deelnemen aan het besluitvormingsproces. De school heeft een ‘schoolkring,’ waarin alle leerlingen en teamleden hun stem kunnen laten horen. ‘Iedereen kan elke ochtend tijdens de schoolkring zijn zegje doen ongeacht hun leeftijd. Daarna gaat iedereen aan de slag met zijn eigen werk.’ Voor de ouders van de leerlingen is er een ‘ouderkring’. ‘Zij kunnen ideeën inbrengen, maar die moeten dan eerst wel goed gekeurd worden door onze schoolkring,’ zo vertelt Beijert 

De school biedt onderwijs aan kinderen vanaf vier jaar.  ‘Als kinderen er klaar voor zijn dan zijn ze met drie jaar ook welkom.’ De kinderen blijven tot hun 18e op de school. In Nederland zijn er ongeveer zeventien democratische scholen ‘Wat ons onderscheid van andere scholen is het individuele tempo van leren. Daardoor zitten vijfjarigen soms naast achtjarigen, afhankelijk van hun individuele vaardigheden en interesses.’ 

Eigen talenten ontdekken 

Motivatie is dan ook een belangrijk aspect van het onderwijsmodel. ‘We moedigen ze aan om hun passies na te streven en hun eigen talenten te ontdekken. De vrijheid om te kiezen wat ze willen leren, gecombineerd met de verantwoordelijkheid van hun eigen leerproces resulteert vaak in gemotiveerde leerlingen.’ 

Geen steun van de overheid 

De school wordt niet ondersteunt door de overheid. ‘Dat maakt het soms wel lastig,’ zo geeft Beijert toe. ‘We zijn afhankelijk van vrijwilligers, stagiaires, vakmensen en professionals die hier vaak voor een vrijwilligersvergoeding werken.’ Een poging namens de democratische scholen in Nederland om de overheid te betrekken bij de financiering van dit type onderwijs werd afgewezen. ‘We werken aan een nieuw voorstel. Daarin proberen we met name onze kantoorkosten te subsidiëren.’ 

In de toekomst hoopt de school zich verder te ontwikkelen tot een breed educatiecentrum. ‘Daarbij willen we een brug slaan richting het bedrijfsleven om meer met hen te gaan samenwerken. Daarbij houden we ook oog voor de sociale ontwikkeling en bewustwording van onze leerlingen,’ zo sluit Beijert af.  

 

https://rtveen.nl/2023/10/14/leerlingen-kunnen-op-eigen-tempo-leren-bij-de-vuurvlinder-in-nieuw-buinen-daardoor-blijven-ze-gemotiveerd/?fbclid=IwAR0yH7XBPxPyR9bdXK5tFk9IS14o7UWVu5jYDsKVayztXfZ3q2mrvfmA66c