Verhaal van de Vuurvlinder

17 april 2024

De Vuurvlinder is dit schooljaar verhuisd vanuit Nieuw Buinen naar het naastgelegen Stadskanaal, Van Drenthe naar Groningen. Onze nieuwe locatie biedt de school veel nieuwe groeimogelijkheden, zowel op de locatie zelf alsook in de omgeving. Bewust is voor deze locatie gekozen omdat we meer aansluiting zochten op het gebied van aanvullende opleidingen voor onze voortgezetonderwijs afdeling. Vaak zien we jongeren die naast het leren voor een Staatsexamen ook al graag bezig willen met bepaalde vakgebieden. Op De Vuurvlinder bieden we daarin veel, echter in beperkte mate. Door de nieuwe plek aan de Electronicaweg 23 zitten we in een gebied wat zich nu razendsnel ontwikkelt aangaande ambachten en duurzame ontwikkeling. Er zijn samenwerkingen tot stand gekomen met ondernemers en Makeport Mercurius, een coöperatie die duurzame ontwikkeling in combinatie met opleidingen faciliteert, vanuit het oude Philips-gedachtegoed. Dit sluit prachtig aan bij de visie van De Vuurvlinder.

Het bijzondere is ook dat De Vuurvlinder nu gesitueerd is vlakbij het toekomstige treinstation (zo ook Makeport Mercurius) dat Stadskanaal opnieuw gaat verbinden met Groningen stad en Emmen. Daardoor is het voor onze leerlingen nog makkelijker om te komen.

Wij zijn heel erg blij met de nieuwe plek waarbij we het gevoel hebben te groeien naar onze werkelijke missie en wensen.

Het buitenterrein is zeer geschikt voor een groen schoolplein. We hebben al vele bomen, struiken en stekken meegenomen vanuit onze oude locatie. Vanwege onze kennis en ervaringen op het gebied van natuuraanleg, zien we mooie, nuttige, grappige, leerzame en leuke mogelijkheden waarbij de leerlingen graag willen helpen en hun ideeën willen inbrengen en uitvoeren. Samen maken we er weer een prachtige rijke leeromgeving van.

Ons 11e schooljaar is een transformatie-jaar geworden waarin we heel veel leerden op het gebied van ondernemen, de nieuwe wensen vanuit de huidige samenleving en hoe fijn het is om met elkaar je schouders ergens onder te zetten. Een prachtig leerproject ook voor onze leerlingen waarin ze leren dat als je iets wilt bereiken, je daar ook echt mentaal en fysiek moeite voor mag doen en je begrip en respect mag hebben voor elkaar. Je hebt elkaar immers altijd nodig😊

Vrijdag 24 mei hebben we een open dag op onze nieuwe locatie. Je bent van harte welkom tussen 11 uur en 15 uur; koffie, thee, limonade en wat lekkers staan klaar alsook onze leerlingen om je rond te leiden.

Dorine Beijert